6 deklaracji Marka Gzika

Poprawa dostępności służby zdrowia:
„Gwarantuję moje zaangażowanie w pracę nad planem poprawy dostępności służby zdrowia. Zainwestujemy w nowoczesne placówki medyczne oraz zwiększymy liczbę specjalistów, ponieważ każdy obywatel zasługuje na szybką i skuteczną opiekę medyczną”.

Rozwój Śląska jako nowoczesnego ośrodka naukowego:
„Przyświeca mi wizja Śląska jako nowoczesnego centrum naukowego. Chcę wspierać inicjatywy badawcze i inwestycje w edukację, aby umożliwić młodym umysłom rozwijanie ich potencjału na naszych uczelniach”.


Rozwój nowoczesnej medycyny:
„Zobowiązuję się do kontynuowania mojej pracy na rzecz rozwoju nowoczesnej medycyny. Będę wspierać innowacje medyczne oraz inwestycje w badania nad nowymi metodami leczenia”.


Miejsca pracy i atrakcyjna oferta dla młodych:
„Przyszłość jest na Śląsku! Dlatego musimy tworzyć nowe miejsca pracy i atrakcyjną ofertę dla młodych: inwestować w edukację, rozwój branż przyszłości i innowacyjne projekty, aby zapewnić dynamiczny rozwój regionu i perspektywy zawodowe dla młodego pokolenia”.


Pozyskiwanie funduszy na badania i rozwój technologii:
„Moim celem jest prowadzenie aktywnej polityki pozyskiwania funduszy na badania i rozwój technologii. Będę pracować na rzecz rozwoju współpracy nauki z sektorem prywatnym oraz organizacjami międzynarodowymi, aby zwiększyć inwestycje w innowacyjne projekty, które przyspieszą rozwój naszego kraju”.


Polityka senioralna:
„Dla naszych seniorów zdrowie to priorytet. Dlatego musimy inwestować w specjalistyczne programy medyczne, poprawę dostępności do lekarzy specjalistów oraz wsparcie dla aktywności fizycznej”.Materiał sfinansowany przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI