Wyzwania dla Śląska

  PROBLEM: SPADEK LICZBY LUDNOŚCI W REGIONIE
  ROZWIĄZANIE:

  • Zapewnienie żłobka w każdej gminie.
  • 1500 zł „babciowego”, wypłacane co miesiąc do 3. roku życia dziecka. Mama dostaje prawo wyboru. Pieniądze może przeznaczyć na żłobek, opiekunkę lub podzielić się z babcią sprawującą opiekę nad jej dziećmi.
  • Aktywizacja mam, które deklarują chęć powrotu na rynek pracy. Ponad 90 proc. mam chce wrócić do zawodu, ale aż 50 proc. z nich zostaje w domu do 3. urodzin dziecka.


  PROBLEM: BRAK MIESZKAŃ DLA MŁODYCH
  ROZWIĄZANIE:

  • Przeznaczenie 10 mld zł w ciągu 4 lat na remonty pustych mieszkań komunalnych. Remontowane pustostany będą musiały być przeznaczone na mieszkania komunalne.
  • Kredyt z oprocentowaniem 0% na zakup pierwszego mieszkania. Program dostępny będzie dla osób do 45 roku życia. Państwo zapłaci za odsetki i marże banku. Zdolność kredytową osiągną dwie osoby zarabiające pensję minimalną. Wystarczy pracować, by mieć mieszkanie.
  • Kredyt 0% także na remonty mieszkań.


  PROBLEM: SKAŻENIE ŚRODOWISKA
  ROZWIĄZANIE:

  • Autostrada dla OZE. Odblokowanie inwestycji w energetykę na Śląsku.
  • Zmodernizowanie bloków energetycznych o mocy 200 MW. 30 bloków wymaga natychmiastowej modernizacji.
  • Czysta i tania energia niekontrolowana przez monopole.
  • Niezależne energetycznie gminy i powiaty zasilane lokalnymi źródłami OZE (wiatr, fotowoltaika, biogazownie).
  • Budowa lokalnych wspólnot energetycznych (zielona energia, ekologiczne ciepło, transport).
  • Powrót do korzystnych zasad rozliczania prosumentów – gospodarstw i małych firm.
  • Zielone przyłącze dla przedsiębiorców, wspólne podłączanie różnych czystych źródeł i magazynów energii jako gwarancja ekologicznego biznesu.


  PROBLEM: TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA
  ROZWIĄZANIE:

  • Przeznaczenie ok. 370 mld zł ze środków europejskich na transformację energetyczną.
  • Grunty ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń zostaną przekazane samorządom. Tam powstaną nowe inwestycje przemysłowe i miejsca pracy.
  • Większość energii będzie wytwarzana, sprzedawana i konsumowana na miejscu.
  • Zapewnienie 50 mln zł na kształcenie i bazę edukacyjną oraz program stypendialny dla studentów energetyki jądrowej.


  PROBLEM: GOSPODARKA SŁABNIE
  ROZWIĄZANIE:

  • Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku na poziomie 60 000 zł rocznie.
  • Powołanie Ministerstwa Przemysłu z siedzibą na Śląsku.
  • Prosta i czytelna składka zdrowotna.
  • Wydłużenie do 6 miesięcy czasu wejścia w życie ustaw o zmianach podatkowych.
  • Tania energia dla biznesu i niezwłoczne (do 2 tygodni) podłączenie dla klientów posiadających warunki przyłączenia.
  • PIT tylko od zapłaconych faktur.
  • Przeniesienie obowiązku wypłaty zasiłku chorobowego na ZUS od pierwszego dnia zwolnienia w mikroprzedsiębiorstwach.
  • Urzędy Skarbowe staną się Centrami Obsługi Podatnika, w których przedsiębiorcy uzyskają niezbędną pomoc.
  • Kontrole skarbowe zostaną przeniesione do Urzędów Ochrony Interesów Majątkowych Skarbu Państwa.


  PROBLEM: TRAKTOWANIE ŚLĄZAKÓW JAKO „UKRYTEJ OPCJI NIEMIECKIEJ”
  ROZWIĄZANIE:

  • Nadanie językowi śląskiemu statusu języka regionalnego  Materiał sfinansowany przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI